Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen & Planning

De planning staat online op de website. De inloggegevens voor het Vocalized account met de planning worden per e-mail verzonden in de welkomstmail naar iedereen die meer dan drie sessies heeft geboekt. Incidentele kleine wijzigingen in de lestijd worden via ons systeem kenbaar gemaakt. De vocalist heeft de verantwoordelijkheid om voor elke sessie tijdig de planning te checken.

Lesgeld en BTW

Vocalized hanteert 21% BTW bij 21 jaar of ouder. Dit geldt voor alle lesvormen. Vocalisten jonger dan 21 jaar noemen we jong talent. Iemand van 21 tot 26 jaar valt voor coaching op een vaste tijd in het voordelige Studententarief. Het Studententarief is niet van toepassing op andere sessies. Educatiedoeleinden kunnen vrijgesteld worden van BTW. Vocalized is een erkende CRKBO instelling.

Betaling

Betaalverplichting
Op alle producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Na inschrijving verleent de afnemer toestemming tot betaling en is er sprake van een betaalverplichting. Bij verhindering, ziekte of overmacht kan de sessie niet worden ingehaald.

Coaching op een vaste tijd
Het lesgeld wordt betaald per negen of achttien sessies. Lesgeld wordt betaald middels iDeal via de webshop. De afnemer ontvangt direct een factuur bij de bestelling. Deze sessies kunnen niet verzet worden.

Overige producten
Lesgeld wordt betaald middels iDeal. Hiervoor wordt toestemming verleend bij inschrijving. De afnemer ontvangt direct een factuur bij de bestelling.

Uitschrijven

Jong talent
De afnemer bindt zich bij inschrijving op een vaste tijd voor een minimum van negen sessies aan Vocalized. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. Deze sessies kunnen niet verzet worden.

Overige producten
Wanneer de afnemer door welke reden dan ook de lessen niet kan of wil volgen wordt het lesgeld niet gerestitueerd, ook niet bij overmachtsituaties. Geplande  iDealbetalingen of lopende facturen worden niet geannuleerd.

Trips
Bij afmelding of overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s worden niet geannuleerd. Eventuele aanbetalingen worden niet gerestitueerd. Bij het voortijdig intrekken van de inschrijving wordt 25% van de som ingehouden bij restitutie. Tot 10 weken voor vertrek geldt een percentage van 50% van de totale reissom (excl. Ticket en transferkosten) en 21% BTW over het coachingsdeel. Tot 50 dagen voor vertrek geldt een percentage van 75% van de totale reissom (excl. Ticket). Tot 30 dagen voor vertrek geldt een percentage van 100% van de totale reissom (excl. Ticket).

Instromen & verhindering, ziekte en overmacht

Vocalized streeft naar voortdurende continuïteit. Na afmelding bij de coach verdwijnt de sessie uit de planning. Deze wijziging is onomkeerbaar. Er kan dan geen aanspraak meer op de sessie worden gedaan. Derden kunnen de sessie niet overnemen.

Komt de afnemer, om welke reden dan ook, niet op de door hem per e-mail bevestigde lestijd opdagen, dan wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt de sessie altijd ingehaald. Tot 5 werkdagen (tot en met 4 dagen) voor de sessie kan in overleg gekeken worden of de sessie verzet kan worden. Dit geldt niet voor coaching op een vaste tijd.

Wordt Babz in uitzonderlijke momenten vervangen i.v.m. ziekte of afwezigheid en mist de afnemer de sessie, dan is deze niet in te halen. Wordt het vaste lestijdstip verplaatst in overleg en kan de leerling alsnog niet, dan kan er geen aanspraak meer op de sessie worden gemaakt.

Vervangende lessen
Huiskamerconcerten, Masterclasses en het opnemen van een song naar keuze kunnen in overleg alle drie gelden als vervangende sessie. Voor Masterclasses en nabewerking van de opname kan er een sessie ingehouden worden afhankelijk van de situatie.

Huiskamerconcerten & VocalWeiconcert
Vocalized organiseert een Huiskamerconcerten en een buitenconcert. Het Huiskamerconcert is om akoestisch songs of interpretaties uit te proberen. Publiek is van harte welkom op deze concerten die altijd om 20.00u starten.

Contact
Babz Verhoeven
Vocalized | high skilled vocal coaching
Doctor de Quayweg 8
5425 XT De Mortel

info@vocalized.nl
www.vocalized.nl
www.facebook.com/Vocalized
www.linkedin.com/in/babzverhoeven
@ vocalized_official on Insta
Rabobank 1298.43.539 t.n.v. Vocalized, de Mortel
IBAN NL29RABO0129843539
Swift/BIC RaboNL2U
KvK 17234085
BTW NL 1659.35.558.B02