Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen & Planning

Sessies op een vaste tijd worden in overleg gepland en zijn niet door de afnemer te wijzigen. Flexibele sessies worden door de afnemer zelf ingepland via het afsprakensysteem. Flexibele sessies kunnen tot en met 4 dagen voor de afgesproken datum worden gewijzigd door de afnemer in het afsprakensysteem.

Lesgeld en BTW

Vocalized hanteert 21% BTW vanaf 21 jaar. Dit geldt voor alle lesvormen. Afnemers van 21 tot en met 26 jaar krijgen 3% korting met de code STUDENTEXTR. Educatiedoeleinden kunnen vrijgesteld worden van BTW. Vocalized is een erkende CRKBO instelling.

Betaling

Betaalverplichting
Op alle producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Na inschrijving verleent de afnemer toestemming tot betaling en is er sprake van een betaalverplichting. Bij verhindering, ziekte of overmacht kan de sessie niet worden ingehaald.

Coaching op een vaste tijd
Het lesgeld wordt betaald per tien of achttien sessies. Lesgeld wordt betaald middels iDeal via de webshop. De afnemer ontvangt direct een factuur bij de bestelling. Deze sessies kunnen niet verzet worden. Ook niet bij ziekte of verhindering. In dat geval mag er een video gestuurd worden met een leervraag voor de uitgevallen sessie waar men feedback op krijgt.

Overige producten
Lesgeld wordt betaald middels iDeal. Hiervoor wordt toestemming verleend bij inschrijving. De afnemer ontvangt direct een factuur bij de bestelling.

Uitschrijven

Jong talent
De afnemer bindt zich bij inschrijving op een vaste tijd voor een minimum van 10 sessies aan Vocalized. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. Deze sessies kunnen niet verzet worden. Ook niet bij ziekte of verhindering. In dat geval mag er een video gestuurd worden waar feedback over wordt gegeven.

Overige producten
Wanneer de afnemer door welke reden dan ook de lessen niet kan of wil volgen wordt het lesgeld niet gerestitueerd, ook niet bij overmachtsituaties. Geplande  iDealbetalingen of lopende facturen worden niet geannuleerd.

Trips
Bij afmelding of overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s worden niet geannuleerd. Eventuele aanbetalingen worden niet gerestitueerd. Bij het voortijdig intrekken van de inschrijving wordt 25% van de som ingehouden bij restitutie. Tot 10 weken voor vertrek geldt een percentage van 50% van de totale reissom (excl. Ticket en transferkosten) en 21% BTW over het coachingsdeel. Tot 50 dagen voor vertrek geldt een percentage van 75% van de totale reissom (excl. Ticket). Tot 30 dagen voor vertrek geldt een percentage van 100% van de totale reissom (excl. Ticket).

Instromen & verhindering, ziekte en overmacht

Vocalized streeft naar voortdurende continuïteit. Na afmelding bij de coach verdwijnt de sessie uit de planning. Deze wijziging is onomkeerbaar. Er kan dan geen aanspraak meer op de sessie worden gedaan. Derden kunnen de sessie niet overnemen.

Komt de afnemer, om welke reden dan ook, niet op de door hem per e-mail bevestigde lestijd opdagen, dan wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Bij ziekte en/of verhindering van Babz Verhoeven wordt de sessie altijd ingehaald. Tot 5 werkdagen (tot en met 4 dagen) voor flexibele sessies kan de sessie verzet kan worden. Dit geldt niet voor coaching op een vaste tijd.

Wordt het vaste lestijdstip verplaatst in overleg en kan de leerling alsnog niet, dan kan er geen aanspraak meer op de sessie worden gemaakt.

Contact
Babz Verhoeven
Vocalized | high skilled coaching
Doctor de Quayweg 8
5425 XT De Mortel

info@vocalized.nl
www.vocalized.nl
www.facebook.com/Vocalized
www.linkedin.com/in/babzverhoeven
@ vocalized_official on Insta
Rabobank 1298.43.539 t.n.v. Vocalized, de Mortel
IBAN NL29RABO0129843539
Swift/BIC RaboNL2U
KvK 17234085
BTW NL 1659.35.558.B02

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException