Algemene Voorwaarden

2020/2021

Algemene Voorwaarden

 

Algemeen & Planning

De planning staat online op de Vocalized website. De inloggegevens voor het Vocalized account met de planning worden per e-mail verzonden in de welkomstmail naar iedereen die is ingeroosterd. Incidentele kleine wijzigingen in de lestijd worden via deze site kenbaar gemaakt. De leerling heeft de verantwoordelijkheid om voor elke sessie de planning te checken om up-to-date te blijven. Vocalized probeert de leerlingen van VocalzCool en VocalMiniz in duo’s te plaatsen maar behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken als hier een gepaste reden voor is.

Lesgeld en BTW

Vocalized hanteert 21% BTW wanneer de leerling 21 jaar of ouder is. Dit geldt voor alle lesvormen. Leerlingen jonger dan 21 jaar noemen we Junior. Een Junior zorgt bij inschrijving voor een kopie van een geldig paspoort of een ID-card (kopieer voor- en achterzijde). Een leerling van 21 tot 25 jaar valt voor de iVocal varianten in het voordelige Studententarief. Het Studententarief is niet van toepassing op andere lesvormen.

Betaling

Betaalverplichting
Op alle lesvormen en VocalTrips zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Na inschrijving verleent de leerling toestemming tot Euro-incasso of betaling per iDeal en is er sprake van een betaalverplichting.

VocalCheck
De leerling dient gepast contant te betalen bij aanvang van de per e-mail bevestigde les. Bij verhindering, ziekte of overmacht dient het lesgeld alsnog te worden voldaan per Euro-incasso. (Zie ook ‘Euro-incasso bounce’)

iVocal, VocalzCool, VocalMiniz, Vocassionally & Bandcoaching
Het lesgeld voor het volledige seizoen (38 lesweken) is verdeeld over tien gelijke betalingstermijnen. Ofwel, in het maandbedrag wordt geen rekening gehouden met vakanties of feestdagen maar is elke maand hetzelfde, onafhankelijk van het aantal sessies die maand. Lesgeld wordt betaald middels een automatisch Euro-incasso. Incassering gebeurt volgens de algemene voorwaarden. (Zie ook ‘Euro-incasso bounce’) maandelijks van september tot en met juni rond de 10e van de maand.

iFlexz, iSkype & Vocalreset®
Lesgeld wordt betaald middels iDeal. Hiervoor wordt toestemming verleend bij inschrijving. Het lesgeld is inclusief inschrijf- en administratiekosten. Incassering gebeurt volgens de algemene voorwaarden. (Zie ook ‘Euro-incasso bounce’)

Workshops & Masterclasses, Meerdaagse workshops & VocalTrips
Lesgeld wordt betaald middels een automatisch Euro-incasso of iDeal. Hiervoor wordt toestemming verleend bij inschrijving.

Euro-Incasso bounce
Wanneer het geplande Euro-incasso niet lukt door een saldo tekort, incasso blokkering of andere administratieve reden van welke lesvorm of VocalTrip dan ook, zijn wij genoodzaakt administratiekosten te berekenen. Deze bedragen € 15,-. Dit bedrag zal bij een volgende poging tot incasso als toeslag bij het lesgeld opgeteld worden. Komt de leerling zelf achter de bounce dan kan hij het oorspronkelijke bedrag binnen een week na de bounce zelf overmaken zonder de toeslag van € 15,-. Indien hij dit niet meldt aan de administratie kan niet voorkomen worden dat de administratiekosten toch in rekening worden gebracht. Dit is de verantwoordelijkheid van de betaalplichtige.

Kortingsregelingen
Leerlingen die ingaan op de jaarlijkse verlengingsactie hebben in combinatie met privé- of duocoaching recht op 10% korting los van de gratis workshops die worden aangeboden tijdens de verlengingsactie.

Uitschrijven

iVocal
De leerling bindt zich bij inschrijving voor een volledig seizoen aan Vocalized. Leerlingen die bij aanvang van het seizoen zijn gestart kunnen zich desgewenst schriftelijk afmelden voor de sessies vanaf de laatste incassotermijn van juni. Na mei wordt de leerling dan niet meer ingeroosterd. Afmelden zonder betaalverplichting voor de laatste incassotermijn kan alleen per e-mail en voor 1 april i.v.m. de planning voor de laatste maanden. Het Euro-incasso wordt dan stopgezet door de administratie, en de leerling ontvangt een bevestiging per e-mail van de opzegging. Deze dient als uitschrijfbewijs voor de leerling. Bij te late afmelding of overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s worden niet geannuleerd.

iFlexz & iSkype
Wanneer de leerling door welke reden dan ook de lessen niet kan of wil volgen wordt het lesgeld niet gerestitueerd, ook niet bij overmachtsituaties. Geplande Euro-incasso’s, iDealbetalingen of lopende facturen worden niet geannuleerd. De iFlexzkaart is 4 maanden geldig na aanschaf (tot de laatste lesweek), en de Skypekaart is 3 maanden geldig vanaf aankoop.

VocalMiniz & VocalzCool, Bandcoaching
Leerlingen binden zich na inschrijving tot aan de zomervakantie aan de sessies. Ook na instroming. Wil de leerling de lessen beëindigen dan wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Bij overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s worden niet geannuleerd.

Workshops & Masterclasses, Meerdaagse workshops
Bij afmelding of overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s of iDealbetalingen worden niet geannuleerd.

VocalTrips
Bij afmelding of overmachtsituaties wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Geplande Euro-incasso’s worden niet geannuleerd. Eventuele aanbetalingen worden niet gerestitueerd. Bij het voortijdig intrekken van de inschrijving wordt 25% van het coachingsdeel ingehouden bij restitutie. Tot 10 weken voor vertrek geldt een percentage van 50% van de totale reissom (excl. Ticket en transferkosten) en 21% BTW over het coachingsdeel. Tot 50 dagen voor vertrek geldt een percentage van 75% van de totale reissom (excl. Ticket en transferkosten) en 21% BTW over het coachingsdeel. Tot 30 dagen voor vertrek geldt een percentage van 100% van de totale reissom (excl. Ticket en transferkosten) en 21% BTW over het coachingsdeel. Vervangende deelname is alleen bij hoge uitzondering mogelijk voor VocalResponse en VocalGrip en nooit voor Vocalreset®.

Instromen & verhindering, ziekte en overmacht

Starten met coaching kan op vrijwel elke gewenst moment. Een leerling stroomt dan in. Voorwaarden gelden dan als overeengekomen in de correspondentie met de administratie per e-mail. Na ontvangst van het inschrijfformulier kunnen de lessen starten. Het instroomtarief wordt per Euro-incasso of iDeal voldaan. De niet genoten lessen worden verrekend in de eerste betaaltermijn.
Vocalized streeft voortdurende lescontinuïteit na en een goede motivatie. Afmelden gebeurt rechtstreeks aan de coach via e-mail, app of telefoon. Na afmelding verdwijnt de les uit de planning. Deze wijziging is onomkeerbaar.

VocalCheck
Als de leerling zich afmeldt gebeurt dat rechtstreeks bij de coach. Komt de leerling, om welke reden dan ook, niet op de door hem per e-mail bevestigde lestijd opdagen, dan wordt het lesgeld alsnog geïnd per Euro-incasso of iDeal met een administratietoeslag van 20%. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt de les altijd ingehaald.

iVocal, VocalzCool, VocalMiniz, iFlexz, Vocalreset®

Als de leerling zich wil afmelden dan gebeurt dat rechtstreeks bij de coach per telefoon, app of e-mail. Komt de leerling, om welke reden dan ook, niet op de geplande lestijd opdagen dan wordt deze niet ingehaald en het lesgeld niet gerestitueerd. Dit geldt tevens als het lesgeld om welke reden dan ook nog niet voldaan is. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt deze altijd ingehaald of vervangen.

Wordt de vaste coach vervangen i.v.m. ziekte of afwezigheid en mist de leerling de sessie, dan is deze niet in te halen. Wordt het vaste lestijdstip verplaatst in overleg en kan de leerling alsnog niet, dan kan er geen aanspraak meer op de sessie worden gemaakt. De workshops in de Projectweek gelden als vervanging.
Workshops & Masterclasses, Meerdaagse Workshops

Als de leerling zich wil afmelden dan gebeurt dat rechtstreeks bij de coach per telefoon, sms of e-mail. Komt de leerling, om welke reden dan ook, niet opdagen, dan is er geen inhaalmogelijkheid of recht op restitutie van het workshoptarief. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt de workshop altijd ingehaald.

Verlengingsactie
Als de leerling zich wil afmelden voor de opgegeven Verlengingsactie of om welke reden dan ook niet kan komen, is er geen inhaalmogelijkheid. Bij ziekte en/of verhindering van de coach wordt de workshop altijd ingehaald. De data worden zo snel als mogelijk gecommuniceerd. Hierop kan geen aanspraak gedaan worden.

Projectweek & Masterclasses
In de Projectweek, de laatste lesweek, organiseert het VocalTeam diverse workshops. In plaats van privésessies werken we samen. Elke leerling mag twee introducés meebrengen en inschrijven voor zoveel workshops als hij wil. De leerling maakt zelf een (onbeperkte) keuze uit het aanbod. De Projectweek kan gezien worden als compensatie van gemiste lessen. Aan de Projectweek zijn geen restricties of kosten verbonden. Uiteraard sluiten we ieder jaar af met de VocalBorrel, om elkaar een fijne zomer toe te wensen. Je vindt de datum in de Event kalender op de website. Vocalized behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren bij gebrek aan aanmeldingen.

In de laatste lesweken voegen we per lesdag indien mogelijk alle leerlingen eenmalig een avond en/of middag samen voor een afsluitende masterclass waar iedereen een actieve sessie krijgt en ook bij alle andere sessies kan mee kijken en leren. De groepsdynamiek en herkenning van leerdoelen is erg efficiënt gebleken. Deze masterclass sessies gelden als vervangende les voor alle lesvormen.

Schoolvakanties en Feestdagen

Herfstvakantie 17 okt t/m 25 okt 2020
Kerstvakantie 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021
Voorjaarsvakantie 13 feb t/m 21 feb
Tweede Paasdag Maandag 5 april
Koningsdag Dinsdag 27 april
Meivakantie 1 t/m 16 mei [let op: afwijkend ivm Vocalreset trip naar Spanje]
Tweede Pinksterdag Maandag 24 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 31 augustus (administratie)

In genoemde perioden of dagen vinden er geen activiteiten plaats. De administratie verwerkt deze perioden in de planning. Bij om de week les wisselt het schema. Bij VocalTrips of afwezigheid van de coaches worden lessen altijd gecompenseerd en ook benoemd in de planning. Het volledige lesseizoen is gebaseerd op 38 lesweken (inclusief de Projectweek). Bij iVocal (Junior) 40, 50 of 60 (om de week) heeft een leerling 18 of 19 lessen, afhankelijk van de startweek. Mist een leerling meer dan twee maal een sessie door feestdagen dan wordt dat door ons in tijd of kosten gecompenseerd.

VocalEvent en Huiskamerconcerten

Vocalized organiseert jaarlijks in maart een groot opgezet Event ter bevordering van de uitoefening en presentatie van podiumkunsten en muziekonderwijs. Hiervoor geldt een aparte bijdrage die vooraf gecommuniceerd wordt.

Verder organiseert Vocalized vier Huiskamerconcerten in het workshoplokaal Green, en een Buitenconcert voor alle lesdagen. Het Huiskamerconcert is er om ervaring op te doen in het akoestisch optreden, en dient als een vervangende les om te trainen in overdracht, podiumervaring en performance. Familie en vrienden zijn van harte welkom op deze concerten die altijd om 19.30u starten. De data zijn maandag 2 november, donderdag 17 december, dinsdag 9 maart en donderdag 24 juni. Deze vind je ook in de VocalPlanning.


Contact

Vocalized | ruimte voor je stem
Doctor de Quayweg 8
5425 XT De Mortel
T (0492) 841836
E info@vocalized.nl
W www.vocalized.nl
F www.facebook.com/Vocalized
@ VocalTweetz on Twitter
@ Vocalmoments on Insta
Rabobank 1298.43.539 t.n.v. Vocalized, de Mortel
IBAN NL29RABO0129843539
Swift/BIC RaboNL2U
KvK 17234085
BTW NL 1659.35.558.B02

2 months ago

Vocalized | ruimte voor je stem
De eerste week live werken was top. Leuke ontmoetingen in de entree zoals deze. Het geluid van het koffiezetapparaat en het gekwispel van Fabel, maar vooral JULLIE STEMMEN, piano's, gitaren en gelach. Heerlijk! #vocalcoaching #uitjevandedag #vocalizedmatties #vocalizedvrijdag ... See MoreSee Less
Bekijk op Facebook